Československé, české a slovenské mince 1918 - 1997

ČSR, ČSSR, ČSFR 1953 - 92

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Pamětní stříbrné mince

vyobrazení mince název mince rok ražení poznámka

100 koruna

A. Dvořák - 150. výročí narození

Ag 00/1000, 13.0 g, Ø 31.0 mm, aut. J. Harcuba

1991

 

100 koruna

Wolfgang Aamadeus Mozart - 200. výr. úmrtí a znovuotevření Svatováclavského div.

Ag 700/1000, 13.0 g, Ø 31.0 mm, aut. J. Harcuba

1991

 

50 koruna

Karlovy Vary - lázně

Ag 700/1000, 7.0 g, Ø 27.0 mm, aut. J. Truhlíková-Spěváková

1991

 

50 koruna

Mariánské lázně - lázně

Ag 700/1000, 7.0 g, Ø 27.0 mm, aut. J. Truhlíková-Spěváková

1991

 

50 koruna

Piešťany - lázně

Ag 700/1000, 7.0 g, Ø 27.0 mm, aut. V. Oppl

1991

500 koruna

Jan Amos Komenský - 500. výr. naroz.

Ag 900/1000, 24.0 g, Ø 40.0 mm, aut. M. Vitanovský

1992

100 koruna

Lidice, Ležáky - 50. výr. vyhlazení

Ag 700/1000, 13.0 g, Ø 31.0 mm, aut. J. Truhlíková-Spěváková

1992

100 koruna

Morav. zem. muzeum v Brně - 175. výr.

Ag 700/1000, 13.0 g, Ø 31.0 mm, aut. K. Zaman

1992

100 koruna

Břevnovský klášter - 1000. výročí

Ag 700/1000, 13.0 g, Ø 31.0 mm, aut. J. Bejvl

1993

100 koruna

Slov. muzeální společnost - 100. výročí

Ag 700/1000, 13.0 g, Ø 31.0 mm, aut. J. Truhlíková-Spěváková

1993

500 koruna

Československý tenis - 100 let

Ag 700/1000, 13.0 g, Ø 31.0 mm, aut. J. Truhlíková-Spěváková

1993

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

 
©2007 J. M. POST
zavřít